Dokonalý koncept energie

Tie najlepšie plastové okná nitra pre budúcnosť. Nový systém Diamant z materiálu pre 3. tisícročie Rau-fipro. Predovšetkým je určený pre nízkoenergetické a pasívne rodinné domy. Diamant je z energetického hľadiska najlepší systém  profilov, ktorý je v súčasnosti k dispozícii s konštrukčnou hĺbkou 86 mm. Výhodou je vláknovýkompozitný materiál, ktorý poskytuje profilu enormnú stabilitu. Pri 90 % použitia netreba použiť oceľovú výstuž, ktorá je inak nutná z hľadiska stability. Sklá Diamant dosahujú tie najlepšie tepelnoizolačné hodnoty, lebo nevznikajú tepelné mosty, ktoré spôsobuje oceľ. Tento systém vytvára súčasne optimálne predpoklady pre dizajn a komfort  bez kompromisov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností.

Inovatívne profily

Plastové okná nitra Gold+ 82 sú  inovatívne profily  skielbudúcnosti s hranatými líniami a štandarným použitím izolačného trojskla bez príplatku. Inovatívna 6-komorová konštrukcia, zo stavebnou hĺbkou 82 mm a sofistikované tesniace technológie, zaručuje optimálnu izoláciu skiel a najlepšiu energetickú účinnosť. Zvláštnou vlastnosťou systému je možnosť kombinácie dvoch tesniacich systémou dohromady. Štandardné  profily sú dodávané s dvoma dorazovými tesneniami (AD), profil (MD) je vybavený pridaným stredovým tesnením (trojtesnenie).